תקוות אחרונות. מבצע "מיכאל", מתקפת 100 הימים. העורף במלחמה. קץ המלחמה!​

1918 – לקראת הכרעה​

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​