היָנקים באים. מתקפות חוזרות ונשנות באירופה, מהפכה ברוסיה, אלנבי בירושלים​

1917 – הייאוש מתדפק בדלת​

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​