ימי סטאלין בברה"מ.​

1924 – 1953: שמש העמים או שמש הדמים

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​