נדהם ונפעם ניצבתי בפני עצמתה של הבריאה, כאשר ביקרתי לראשונה בנורבגיה, ארץ הפיורדים. נופים, יערות עד, קרחונים פעילים, אין סוף מפלים וכמובן, שפע פיורדים הבהירו לי עד כמה קטונתי, אנוכי האדם, אל מול עצמת הבריאה. תעתועי הטבע בפני כדור הארץ באים כאן לביטוי בשיאים של יצירה וכוח בלתי רגיל של פעילות טקטונית וגיאומורפולוגית על פני הנוף. נופים מדהימים אלו מסתירים בחובם היסטוריה מרתקת ותמונות

אנוש מעניינות.

על עצמת הבריאה, על טבע, אדם ונוף בנורבגיה – ארץ הפיורדים, בהרצאתי.

עצמת הבריאה - נורווגיה​

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​