בארץ ישראל של שלהי הבית השני נולדה אחת התנועות הצנועות אשר הייתה למובילה בדתות העולם. ישו נולד בארץ ישראל (ארץ הקודש) כיהודי, חי כאן ואף מת כיהודי. בשורתו מוצגת בסדרה של אירועים פלאיים המופיעים בסיפורי הברית החדשה, אירועים המספרים סיפור צבעוני ונפלא המעטר כמעט כל קיר של כל כנסייה בעולם.  

הרצגת ייחודית זו נבנתה לאחר שהוצאתי לאור מדריך לצליינים בשם: In the Footsteps of  Jesus – בעקבות ישו בארץ הקודש. 

ישוע הנצרתי, נולד בארץ ישראל כיהודי, חי כיהודי ומת כיהודי. את תורתו הפיצו שליחיו ואט אט עשתה זו נפשות ודבקה באומות העולם. עם השנים ידע עולם האמנות להשתמש בתיאורי הברית החדשה בציוריו, בפסליו ובאיורים שונים. אמנות הרנסאנס עשתה את זה, ובענק. על סיפורו של ישו בארץ הקודש בראי יצירות הרנסאנס, על נפלאותיו ומעשיו, ובעטיים, על מנהגים שונים הנהוגים בעולם הנוצרי עד עצם היום הזה, במצגת מרהיבה ובהרצאתי – בעקבות ישו בארץ הקודש, בראי אמנות הרנסאנס.

כוכב נולד  - בעקבות ישו בארץ הקודש

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​