הקדוש בנהרות הודו. הגנגס הוא פרי יצירתה של אמא גאנגָה, מקום בו נשרו טיפות נקטר מן הכד הקדוש, ולכן נפגוש לארכו את האמונות והמנהגים הצבעוניים ביותר בהודו. נחלוף על פני ערים גדולות ונכיר מעט את

האלים ההינדים.​

גנגס, נהר של קדושה​

עוזי טאובר, מסעות מן הכורסא

טל': 09-7671379, 052-5954040​